Viza de tranzit

 

Viza obişnuită de tranzit cu o intrare se acordă cetăţenilor români, cetăţenilor altor state şi cetățenilor apatrizi care călătoresc într-o altă ţară tranzitând teritoriul Federaţiei Ruse. Viza de tranzit se acordă pentru o perioadă de până la 10 zile (când solicitantul călătoreşte cu maşina sau trenul) sau până la 3 zile (când solicitantul călătoreşte cu avionul), pe baza biletelor de călătorie valabile pentru ieșirea din Federaţia Rusă, a deţinerii fie a unei vize valabile pentru intrarea în ţara de destinaţie, fie a unei vize a țării de destinație, sau a paşaportului ţării respective.

Cetăţeanului străin care tranzitează teritoriul Federaţiei Ruse pentru a ajunge în statul de destinaţie cu un autovehicul (de gabarit mic sau mare) i se acordă viza de tranzit pentru termenul necesar pe cel mai scurt traseu (dar nu mai mult de 10 zile). Termenul de valabilitate a vizei în acest caz se calculează plecând de la parcurgerea unei distanţe medii de 500 de kilometri pe zi.

Termenul de valabilitate a unei vize cu două intrări nu poate depăşi o lună de zile. În cazul în care cetăţeanul străin trebuie să tranziteze Rusia pentru a ajunge într-o ţară terţă, după care se întoarce tot prin Rusia, dar într-un termen care depăşeşte o lună de zile, atunci el va solicita o viză cu o singură intrare, iar o a doua viză de tranzit urmează a fi solicitată la Consulatul Rusiei din ţara de destinaţie a cetăţeanului străin. 

Nu este nevoie de viză rusească de tranzit:

 • în cazul unei călătorii cu avionul fără escală deasupra teritoriului Federaţiei Ruse;
 • în cazul unei escale pe un aeroport din Federaţia Rusă care are zonă de tranzit şi cu condiţia ca următorul zbor în ţara de destinaţie să aibă loc în decurs de 24 de ore din momentul intrării în aeroportul din Federaţia Rusă.

Important! În cazul în care intenţionaţi să părăsiţi zona de tranzit, viza de tranzit este obligatorie!

Atenţie! În urma intrării în vigoare a Tratatului privind Uniunea Economică Eurasiatică, toate cursele între ţările membre sunt considerate zboruri interne. Drept urmare, controlul de frontieră este efectuat doar într-una dintre aceste ţări. De aceea, pasagerii, care au ca destinaţie una dintre ţările membre și fac escală în Rusia, au nevoie de viza rusească de tranzit. 

Atenție! Polița de asigurare medicală trebuie să conțină:

 1. data încheierii contractului;
 2. numărul poliței;
 3. numele și prenumele asiguratului;
 4. datele asiguratorului;
 5. termenul de valabilitate al poliței trebuie să acopere întreaga perioadă de ședere pe teritoriul Rusiei, în cazul întocmirii vizei cu o intrare sau două intrări;
 6. enumerarea serviciilor medicale și transport medical, inclusiv repatrierea în caz de deces;
 7. aria de acoperire – întreaga lume sau Federaţia Rusă; Europa, inclusiv Rusia;
 8. semnătura asiguratorului;
 9. asiguratorul trebuie să acopre, obligatpriu, suma minima de 30 000 de euro.

Nu sunt acceptate poliţele de asigurare, scrisorile de confirmare de la companiile de asigurări, care nu conţin datele sus-menţionate, formularele cu ştampila companiilor de asigurări şi alte documente de asigurare care nu corespund criteriilor menţionate. 

 

Pentru obţinerea unei vize obişnuite de tranzit cu o intrare sau două intrări sunt necesare următoarele documente: 

 1. Biletele de călătorie valabile pentru intrarea şi ieşirea din Federaţia Rusă;

 2. Viza pentru intrarea într-o ţară învecinată cu Federaţia Rusă sau viza statului de destinaţie, sau paşaportul statului respectiv, sau o cerere motivată şi documente care să dovedească necesitatea staţionării, dacă nu este prevăzut altceva printr-un acord internațional. Cetăţenii străini care, în conformitate cu acordurile interstatale, nu au nevoie de viză pentru ţara de destinaţie, nu trebuie să prezinte viza;

 3. Paşaportul valabil 6 luni de zile după expirarea termenului de valabilitate al vizei, care să conţină cel puţin 2 pagini goale pentru vize. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;

 4. Chestionarul / Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant;
  (Alegând locul de depunere a documentelor este necesar să indicați Centrul de vize la care intenționați să depuneți documentele).

  Centrul Rus de Vize vă pune la dispoziție serviciul suplimentar de completare a formularului electronic pentru viză.

 5. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);

 6. Polița de asigurare medicală valabilă pe teritoriul Federației Ruse, care acoperă termenul de valabilitate al vizei, cu excepția cazurilor bazate pe reciprocitate.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Plata taxelor consulare și a celor de furnizare de servicii se poate face direct la Centrul de vize.

 

Pentru cetățenii României și Uniunii Europene

Perioada de analiză Taxe consulare* Taxe servicii
(inclusiv TVA)
4-10 zile lucrătoare 41 $ 122 RON
1-3 zile lucrătoare 82 $ 122 RON / 290 RON**

*Atenție!

Plata se achita doar in lei si doar in numerar. Plata taxei consulare se face la un curs stabilit intern: $ - 4.50 RON

**Atentie!

Informația detaliată despre serviciul livrării express în ziua depunerii actelor aici.

 

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la operatorul call-center.

Costul şi termenul de eliberare a vizelor pentru cetăţenii altor ţări şi pentru apatrizi se calculează în conformitate cu „Tariful taxelor pentru servicii consulare, percepute de oficiile consulare ale Federaţiei Ruse”. 


Pentru a completa chestionarul/formularul, mergeti la pagina visa.kdmid.ru


Serviciul suplimentar de completare a formularului electronic pentru viză

Centrul Rus pentru Vize vă pune la dispoziție serviciul suplimentar de completare a formularului electronic pentru viză în momentul predării documentelor către Centru sau serviciul de corectare a datelor eronate introduse în formularul pentru viză, în numele solicitantului (împuternicitului solicitantului).

Formularul pentru viză se completează pe baza documentelor și informațiilor furnizate de către solicitant și se semnează personal de către acesta.

Costul acestui serviciu se aplică suplimentar tarifelor pentru servicii și este de 20 de RON pentru un formular. Pentru a beneficia de acest serviciu puteți să vă adresați operatorului Centrului Rus pentru Vize în momentul predării documentelor pentru obținerea vizei.