Viza privată 

 

Viza privată obișnuită se eliberează cetățenilor României, cetățenilor altor state și persoanelor apatride pentru intrarea pe teritoriul Federației Ruse în scop de vizită pe baza: 

 1. Invitației Serviciului Federal Rus de Migrație la cererea cetățeanului Federației Ruse sau cetățeanului străin, care posedă permis de ședere în Federația Rusă, sau la cererea persoanei juridice;
 2. Solicitării scrise a cetățeanului Federației Ruse adresate șefului oficiului consular cu privire la intrarea pe teritoriul Rusiei împreună cu membrii familiei sale, care sunt cetățeni străini;
 3. Solicitării autentificate la notar a cetățeanului Uniunii Europene, care locuiește pe baze legale în Federația Rusă și care își invită rudele apropiate.

Viza privată obișnuită poate fi eliberată, de asemenea, în legătură cu necesitatea intrării în Federația Rusă pentru un tratament de urgență sau ca urmare a unei boli grave sau morții unei rude apropiate cu condiția existenței documentelor care confirmă necesitatea tratamentul urgent, sau ca urmare a unei boli grave sau morții unei rude apropiate.

Atenție! Viza privată obișnuită se eliberează pentru o perioadă de până la 90 de zile și poate fi cu o intrare sau cu două intrări.

Atenție! Polița de asigurare medicală trebuie să conțină:

 1. data încheierii contractului;
 2. numărul poliței;
 3. numele și prenumele asiguratului;
 4. datele asiguratorului;
 5. termenul de valabilitate al poliței trebuie să acopere întreaga perioadă de ședere pe teritoriul Rusiei, în cazul întocmirii vizei cu o intrare sau două intrări;
 6. enumerarea serviciilor medicale și transport medical, inclusiv repatrierea în caz de deces;
 7. aria de acoperire – întreaga lume sau Federaţia Rusă; Europa, inclusiv Rusia;
 8. semnătura asiguratorului;
 9. asiguratorul trebuie să acopre, obligatpriu, suma minima de 30 000 de euro.

Polițele de asigurare, scrisorile de confirmare de la companiile de asigurare care nu cuprind informațiile menționate mai sus, formularele cu ștampilele companiilor de asigurări și alte documente de asigurare, care nu respectă criteriile indicate, nu vor fi primite spre  examinare.

Cazuri speciale

Persoanele care vizitează cimitire militare sau civile au obligația să prezinte următoarele documente (*În conformitate cu prevederile Acordului dintre Comunitatea Europeană si Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor cetățenilor Federației Ruse și ai Uniunii Europene):

 • Originalul sau copia legalizată la notar a documentului care atestă înhumarea. Documentul trebuie să fie eliberat de autoritățile ruse sau de ”Crucea Roșie”;
 • Originalul sau copia documentului care atestă gradul de rudenie al solicitantului (rude pe linie directă*) cu defunctul. *Rude pe linie directă sunt considerați părinții, copiii, nepoții, soții, bunicile, bunicii, frații și surorile;
 • Persoanelor care vizitează cimitirele militare sau civile, conform regulamentului, li se acordă vize private cu perioadă de valabilitate de până la 14 zile.

Pentru un tratament de urgență sau ca urmare a unei boli grave sau morții unei rude apropiate ce impune deplasarea în Federația Rusă, cetățeanului străin i se poate elibera viză privată obișnuită pe baza deciziei Ambasadorului Federației Ruse sau a Consulului General al Federației Ruse la solicitarea scrisă a cetățeanului străin.

Solicitarea va fi însoțită de:

 • confirmarea scrisă a unei instituții medicale rusești cu antet (și ștampilă) cu referire la necesitatea acordării ajutorului medical de urgență, a spitalizării urgente, a investigației urgente sau cu privire la afecțiunea gravă a persoanei la care se dorește vizita și care necesită îngrijire permanentă;
 • sau certificat de deces a persoanei – rudei apropiate a solicitantului. Rude apropiate sunt considerați soții, copiii, părinții, inclusiv părinții soțului sau ai soției, dacă unul dintre soți este persoana însoțitoare, surorile, frații;
 • sau telegramă internațională despre deces, certificată de un funcționar al instituției respective;
 • document care certifică gradul apropiat de rudenie dintre solicitant și cel care întreprinde vizita, gradul apropiat de rudenie dintre solicitant și defunct.

 

Pentru întocmirea vizei private obișnuite cu una sau două intrări este necesar să prezentați: 

 1. Invitație de călătorie în Federația Rusă, întocmită de Serviciul Federal Rus de Migrație;  Sau

 2. Solicitare scrisă a cetățeanului Federației Ruse adresate șefului oficiului consular cu privire la intrarea pe teritoriul Rusiei împreună cu membrii familiei sale, care sunt cetățeni străini; 
  Important! Solicitarea trebuie depusă personal de către cetățeanul al Federației Ruse.

  Cerere pentru depunerea documentelor la Centrul Rus de vize din București
  Cerere pentru depunerea documentelor la Centrul Rus de vize din Constanța

  Cererea trebuie însoțită de:

 • copia după ambele pașapoarte ale membrului de familie cu cetățenie rusă, care face solicitarea;
 • documentele care confirmă gradul de rudenie cu solicitantul (copii ale certificatului de naștere ale copilului minor sau certificatului de căsătorie).

  Important! Documentelor în limba română, care confirmă gradul de rudenie cu solicitantul, li se anexează în mod obligatoriu traducerea în limba rusă, efectuată de un traducător autorizat.

 1. Solicitarea scrisă autentificată la notar a cetățeanului Uniunii Europene, care locuiește pe baze legale în Federația Rusă și care își invită rudele apropiate* - soți, copii, părinți, bunică și bunic, nepoți. Baza legală de locuire în Federația Rusă a persoanei care inițiază invitația trebuie confirmată prin anexarea unor copii ale documentelor care indică statutul său, precum permisul de ședere, permis de reședință temporară, viză de studii sau de muncă.

  *În susținerea gradului de rudenie se prezintă copii ale documentelor de stare civilă corespunzătoare sau documente similare acestora care se eliberează în alte state. În cazul solicitării bunicilor, nepoților și nepoatelor sunt necesare copii a două certificate de stare civilă sau documente similare acestora care se eliberează în alte state care confirmă gradul de rudenie pe linie directă între persoanele amintite.

  Important! Documentelor în limba română, care confirmă gradul de rudenie cu solicitantul, li se anexează în mod obligatoriu traducerea în limba rusă, efectuată de un traducător autorizat. 

 2. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la data expirării termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;

 3. Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant;
  (Alegând locul de depunere a documentelor este necesar să indicați Centrul de vize la care intenționați să depuneți documentele).

  Centrul Rus de Vize vă pune la dispoziție serviciul suplimentar de completare a formularului electronic pentru viză.

 4. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);

 5. Polița de asigurare medicală valabilă pe teritoriul Federației Ruse, care acoperă termenul de valabilitate al vizei, cu excepția cazurilor bazate pe reciprocitate.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Plata taxelor consulare și a celor de furnizare de servicii se poate face direct la Centrul de vize.

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.     

În funcție de legislația națională, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

2. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.  

 

 

Pentru cetățenii României și ai Uniunii Europene

Perioada de analiză Taxe consulare* Taxe servicii
(inclusiv TVA)
4-10 zile lucrătoare 41 $ 122 RON
1-3 zile lucrătoare 82 $ 122 RON / 290 RON**


Termenul de procesare a vizelor depinde de tipul de invitație și se stabilește de către Consulatul Rus. În unele cazuri, termenul de procesare a vizelor poate fi modificat prin decizia Consulatului Rus.

*Atenție!

Plata se achita doar in lei si doar in numerar. Plata taxei consulare se face la un curs stabilit intern: $ - 4.50 RON

**Atentie!

Informația detaliată despre serviciul livrării express în ziua depunerii actelor aici.

 

În conformitate cu prevederile Acordului dintre Comunitatea Europeană si Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor cetățenilor Federației Ruse și ai Uniunii Europene, în unele cazuri, în funcție de categoria solicitantului și scopul călătoriei, puteți fi scutiți de plata taxelor consulare pentru întocmirea vizei umanitare.  

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la operatorul call-center.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanele apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”. 

 

Transferarea sau refacerea vizei indiferent de cetățenie

Taxe consulare* Taxe servicii
(inclusiv TVA)
 40 $ 122 RON 

*Atenție!

Plata se achita doar in lei si doar in numerar. Plata taxei consulare se face la un curs stabilit intern: $ - 4.50 RON

Atenție! Înainte de predarea documentelor pentru transferarea sau refacerea vizei, vă rugăm să vă consultați cu operatorul call-center cu privire la procedură, documente necesare și termenul de analiză a acestora.


Pentru a completa chestionarul/formularul, mergeti la pagina visa.kdmid.ru


Serviciul suplimentar de completare a formularului electronic pentru viză

Centrul Rus pentru Vize vă pune la dispoziție serviciul suplimentar de completare a formularului electronic pentru viză în momentul predării documentelor către Centru sau serviciul de corectare a datelor eronate introduse în formularul pentru viză, în numele solicitantului (împuternicitului solicitantului).

Formularul pentru viză se completează pe baza documentelor și informațiilor furnizate de către solicitant și se semnează personal de către acesta.

Costul acestui serviciu se aplică suplimentar tarifelor pentru servicii și este de 20 de RON pentru un formular. Pentru a beneficia de acest serviciu puteți să vă adresați operatorului Centrului Rus pentru Vize în momentul predării documentelor pentru obținerea vizei.