Viza umanitară

 

Viza umanitară se acordă cetățenilor români, cetățenilor altor state și apatrizilor pentru intrarea pe teritoriul Federației Ruse cu scopul organizării, reînnoirii sau consolidării legăturilor științifice, culturale, socio-politice, realizarea activităților sportive, religioase și caritabile, precum și pentru acordarea de ajutor umanitar.   

Se eliberează pe baza invitației întocmite de Serviciul Federal Rus de Migrație, sau pe baza solicitării scrise din partea organizației sau instituției primitoare, precum și pe baza deciziei Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse.

Viza umanitară poate fi cu o intrare sau cu două intrări, pe o perioadă de până la 90 de zile, sau multiplă cu durata de până la 1 an (dacă nu este prevăzut altceva prin acordul internațional al Federației Ruse).

Atenție! Șederea pe teritoriul Federației Ruse pe baza vizei multiple umanitare nu poate depăși 90 de zile în decursul fiecărei perioade de 180 de zile.

Atenție! Polița de asigurare medicală trebuie să conțină:

 1. data încheierii contractului;
 2. numărul poliței;
 3. numele și prenumele asiguratului;
 4. datele asiguratorului;
 5. termenul de valabilitate al poliței trebuie să acopere întreaga perioadă de ședere pe teritoriul Rusiei, în cazul întocmirii vizei cu o intrare sau două intrări;
 6. enumerarea serviciilor medicale și transport medical, inclusiv repatrierea în caz de deces;
 7. aria de acoperire – întreaga lume sau Federaţia Rusă; Europa, inclusiv Rusia;
 8. semnătura asiguratorului;
 9. asiguratorul trebuie să acopre, obligatpriu, suma minima de 30 000 de euro.

Polițele de asigurare, scrisorile de confirmare de la companiile de asigurare care nu cuprind informațiile menționate mai sus, formularele cu ștampilele companiilor de asigurări și alte documente de asigurare, care nu respectă criteriile indicate, nu vor fi primite spre  examinare.

Pentru întocmirea vizelor multiple cu o perioadă de valabilitate de 1 an sau mai mult, solicitantul trebuie să prezinte poliță de asigurare medicală care să acopere toată perioada de valabilitate a vizei. Lipsa poliței de asigurare poate reprezenta un motiv pentru tragerea la răspundere administrativă a cetățeanului străin sau interzicerea intrării pe teritoriul Federației Ruse. 

 

În vederea întocmirii vizei umanitare cu o intrare, două intrări sau multiple sunt necesare:

 1. Invitație de călătorie în Federația Rusă, întocmită de Serviciul Federal Rus de Migrație;  Sau

 2. Decizia Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse cu privire la eliberarea vizei; Sau 

 3. Solicitarea scrisă a organizației sau instituției primitoare; 

 4. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la data expirării termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;

 5. Chestionarul / Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant;
  (Alegând locul de depunere a documentelor este necesar să indicați Centrul de vize la care intenționați să depuneți documentele).

  Centrul Rus de Vize vă pune la dispoziție serviciul suplimentar de completare a formularului electronic pentru viză.

 6. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);

 7. Polița de asigurare medicală valabilă pe teritoriul Federației Ruse, care acoperă termenul de valabilitate al vizei, cu excepția cazurilor bazate pe reciprocitate;

 8. Atenție!
  În privința obținerii vizei umanitare cu SCOPURI CULTURALE, TEHNICO-ȘTIINȚIFICE, pentru a fi scutiți de TAXA CONSULARA,  se va prezenta o ADEVERINȚĂ de salariat, de membru al unei organizații sau de student.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Plata taxelor consulare și a celor de furnizare de servicii se poate face direct la Centrul de vize.

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.     

În funcție de legislația națională, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

2. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.  

 

 

Pentru cetățenii României și ai Uniunii Europene

Perioada de analiză Taxe consulare* Taxe servicii
(inclusiv TVA)
Viză cu o intrare, viză cu două intrări sau viză multiplă     
4-10 zile lucrătoare 41 $ 122 RON
1-3 zile lucrătoare 82 $ 122 RON / 290 RON**


Termenul de procesare a vizelor depinde de tipul de invitație și se stabilește de către Consulatul Rus. În unele cazuri, termenul de procesare a vizelor poate fi modificat prin decizia Consulatului Rus.

*Atenție!

Plata se achita doar in lei si doar in numerar. Plata taxei consulare se face la un curs stabilit intern: $ - 4.50 RON

**Atentie!

Informația detaliată despre serviciul livrării express în ziua depunerii actelor aici.

 

În conformitate cu prevederile Acordului dintre Comunitatea Europeană si Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor cetățenilor Federației Ruse și ai Uniunii Europene, în unele cazuri, în funcție de categoria solicitantului și scopul călătoriei, puteți fi scutiți de plata taxelor consulare pentru întocmirea vizei umanitare.  

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la operatorul call-center.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanele apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”. 

 

Transferarea sau refacerea vizei indiferent de cetățenie

Taxe consulare* Taxe servicii
(inclusiv TVA)
40 $ 122 RON

*Atenție!

Plata se achita doar in lei si doar in numerar. Plata taxei consulare se face la un curs stabilit intern: $ - 4.50 RON

Atenție! Înainte de predarea documentelor pentru transferarea sau refacerea vizei, vă rugăm să vă consultați cu operatorul call-center cu privire la procedură, documente necesare și termenul de analiză a acestora.


Pentru a completa chestionarul/formularul, mergeti la pagina visa.kdmid.ru


Serviciul suplimentar de completare a formularului electronic pentru viză

Centrul Rus pentru Vize vă pune la dispoziție serviciul suplimentar de completare a formularului electronic pentru viză în momentul predării documentelor către Centru sau serviciul de corectare a datelor eronate introduse în formularul pentru viză, în numele solicitantului (împuternicitului solicitantului).

Formularul pentru viză se completează pe baza documentelor și informațiilor furnizate de către solicitant și se semnează personal de către acesta.

Costul acestui serviciu se aplică suplimentar tarifelor pentru servicii și este de 20 de RON pentru un formular. Pentru a beneficia de acest serviciu puteți să vă adresați operatorului Centrului Rus pentru Vize în momentul predării documentelor pentru obținerea vizei.